Velden zijn niet correct ingevuld
Ouderkracht

Over OuderKracht

OuderKracht is een methodiek die wordt gedragen door de twaalf Drentse gemeenten en professionals uit diverse instellingen. Het is onderdeel van het positief opvoeden en opgroeien in Drenthe.

De methodiek en de training OuderKracht zijn exclusief en worden gebruikt in alle Drentse gemeenten. Dit is uniek. In geen enkele andere provincie wordt in alle gemeenten een gezamenlijke methodiek gebruikt: voor opvoedingsondersteuning, gemaakt met professionals uit de provincie én ingediend bij het NJI aantoonbaar effectief. Daar zijn wij trots op!  

Stichting Leren & Leven is verantwoordelijk voor de gehele inhoud van de methodiek OuderKracht. Leren & Leven is gericht op samenwerking tussen ouders, jeugdigen, school en waar nodig hulpverlening,  met als doel het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van jeugdigen te vergroten. Er zijn verschillende programma’s ontwikkeld die ondersteund worden door een digitale omgeving, Xoema. Deze programma’s zijn geclusterd rondom de thema’s Verbinden, Ondersteunen en Assisteren. OuderKracht maakt deel uit van het thema Ondersteunen.

Kennisnetwerk 1elijn coördineert en plant de cursussen OuderKracht en is tevens verantwoordelijk voor de communicatie. Bij dit netwerk kunnen professionals uit het sociale domein hun kennis verdiepen, verbreden en uitwisselen. Hier worden trainingen voor medewerkers van de deelnemende organisaties ontwikkeld. Er zijn al ruim 20 eerstelijns organisaties bij betrokken.