Velden zijn niet correct ingevuld
Ouderkracht

Over OuderKracht

OuderKracht is een methodiek die wordt gedragen door vele Drentse gemeenten en professionals uit diverse organisaties. Het is onderdeel van het positief opvoeden en opgroeien in Drenthe.

De methodiek en de trainingen OuderKracht zijn exclusief. Dit is uniek. In geen enkele andere provincie wordt in gemeenten een gezamenlijke methodiek gebruikt voor opvoedingsondersteuning, die is gemaakt in nauwe aansluiting met de praktijk van de professionals uit de provincie, die is ingediend bij het NJI en die aantoonbaar effectief is.
Daar zijn wij trots op!

Stichting leren en leven is verantwoordelijk voor de gehele inhoud van de methodiek OuderKracht, de digitale omgeving van OuderKracht en de bijbehorende trainingen en boosters. Tinten Training en Advies coördineert en organiseert, samen met Stichting Leren & Leven, de trainingen rondom de methodiek OuderKracht. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de communicatie.

Leren & Leven is gericht op samenwerking tussen ouders, jeugdigen, school en waar nodig hulpverlening, met als doel het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van jeugdigen te vergroten.

Tinten Training en Advies is een onderdeel van de Tintengroep. Met een team van ervaren professionals worden de volgende kerntaken uitgevoerd:

  • training en talentontwikkeling;
  • procesbegeleiding;
  • projectmanagement;
  • advisering bij beleidsontwikkeling en innovatie, veranderprocessen, complexe individuele casuïstiek en collectieve dienstverlening;
  • organisatie- en teamontwikkeling;
  • implementatie van digitale systemen.

Daarbij richt zij zich op het verhogen van de effectiviteit en kwaliteit van het sociaal werk en peuterwerk in de breedste zin van het woord. Tinten Training en Advies is er om de organisaties en medewerkers van de Tintengroep te ondersteunen en faciliteren. Maar omdat kennis meer wordt als je het verbindt, verleent zij haar diensten ook aan externe partijen.