Velden zijn niet correct ingevuld

Wat is OuderKracht?

OuderKracht is een interventie voor informatie, advies en ondersteuning op het gebied van de ontwikkeling en opvoeding van kinderen.

Deze vernieuwde methodiek heeft een uitgebreide uitwerking van de technieken die je kunt inzetten. Er ligt veel nadruk op het oefenen van de strategieën, en op het volhouden en breed inzetten van dat wat goed werkt.

OuderKracht 2

OuderKracht 2 is een laagdrempelige interventie. Bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 – 12 jaar. Zij willen informatie en advies over de ontwikkeling van hun kind. Jij beantwoordt de vragen die zij tegenkomen in de opvoeding. Een combinatie van face to face gesprekken en het actief benutten van de digitale omgeving.

Je voert doorgaans een of twee gesprekken van een half uur met de desbetreffende ouders/verzorgers. Hierna kunnen zij weer op eigen kracht verder.

OuderKracht 2 en 3 sluiten nauw op elkaar aan. Als ouders meer nodig blijken te hebben dan informatie of advies kan direct doorgewerkt worden met OuderKracht 3.

OuderKracht 3

OuderKracht 3 is een interventie voor kortdurende opvoedingsondersteuning, gebaseerd op de laatste (wetenschappelijke) inzichten. Bedoeld voor ouders/verzorgers van kinderen van 0 – 12 en 13 – 18 jaar. Tevens voor ouders met een licht verstandelijke beperking die kortdurende opvoedingsondersteuning nodig hebben. Je geeft ondersteuning bij specifieke problemen over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind.

In vijf bijeenkomsten met de ouders/verzorgers kan je door het inzetten van OuderKracht 3 een echt en blijvend verschil maken. Je geeft ouders/verzorgers voldoende handvatten. Je laat ze het succes ervaren in het sturen van het gedrag van hun kind, om zonder jou verder te kunnen.

Digitaal

De digitale omgeving van OuderKracht heet Xoema. Hierin wordt het proces van hulpverlenen vastgelegd en gedeeld met ouders/verzorgers. In dit systeem staat de cliënt centraal. Zo kunnen bijvoorbeeld zelf doelen en ervaringen ingevuld worden, of thuis filmpjes en toelichtingen bekeken worden.

De kwaliteit van de hulpverlening wordt tevens in Xoema gemeten. Meer informatie over Xoema ontvang je tijdens de training.