Velden zijn niet correct ingevuld

OuderKracht

Omschrijving van de training

Algemene informatie
De training Oudekracht is voor professionals die kortdurende opvoedingsondersteuning geven aan ouders/verzorgers met een specifiek probleem over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind.
Het gaat vaak om enkelvoudige problematiek. Door het uitvoeren van Ouderkracht zijn gemiddeld vijf bijeenkomsten voldoende om een echt en blijvend verschil te maken voor ouders/verzorgers die om opvoedondersteuning vragen.

De trainers gaan er hierbij van uit dat de cursist ook daadwerkelijk in de praktijk werkt met Ouderkracht.

De methodiek Ouderkracht is ontwikkeld voor het ondersteunen van drie doelgroepen:

 • Ouders/vezorgers met kinderen van 0 -12 jaar
 • Ouders/verzorgers met kinderen van 13- 18 jaar
 • Ouders met een verstandelijke beperking die een vraag hebben over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind.

Voor wie bedoeld
De professionals die Ouderkracht (gaan) uitvoeren, maken meestal deel uit van de netwerkorganisatie Centrum voor Jeugd en Gezin, zoals de GGD, MEE en verschillende welzijnsorganisaties in Drenthe.

Direct resultaat

 • Je leert de theoretische achtergronden van effectieve opvoedingstrategieën.
 • Je leert de vertaling van de theorieën in de methodiek Ouderkracht, zodat je ze kunt toepassen in de praktijk.
 • Je leert hoe je een aantal preventieve, effectieve opvoedingsstrategieën kunt oefenen met ouders.
 • Je leert hoe je met ouders op de uitvoering hiervan kunt reflecteren.
 • Je krijgt inzicht in het belang van het methodisch trouw uitvoeren van de methodiek.
 • Je leert werken met de digitale werk- en leeromgeving.
 • Je krijgt inzicht in het belang van praktijkonderzoek en draagt daaraan bij door de wijze van uitvoering van de methodiek.

Programma
TIjdens de training is er veel aandacht voor de effectieve basis van Ouderkracht: wat kan je doen om het verschil te maken?
Het programma wordt gevolgd aan de hand van de theorie en de praktijk volgens de methodiekhandleiding, die je voor deze cursus ontvangt.

Wezenlijke elementen in de cursus

 • Hoe is je basishouding.
 • Hoe leer je aan ouders/verzorgers de bewezen effectieve opvoedingsstrategieën.
 • Hoe reflecteer je met ouders/verzorgers op de toepassing daarvan thuis.
 • Je oefent met medecursisten datgene wat je in de praktijk met ouders/verzorgers oefent.

Werkwijze
Je krijgt voorafgaand aan de training een opdracht om je goed voor te kunnen bereiden op de cursus. Alle deelnemers beschikken zo bij aanvang over dezelfde informatie.
Tijdens de training worden afwisselende werkvormen gebruikt, zoals bijvoorbeeld een gesprek, hoorcollege, videoanalyse, rollenspellen. Het actief leren staat centraal.
Je wordt verzocht een tablet of laptop mee te brengen naar de training.

Duur
3 dagen (verdeeld over een aantal weken).

Accreditatie
Na afloop van de training ontvang je een certificaat en ben je bevoegd om OuderKracht uit te voeren.
Ouderkracht is geaccrediteerd door:

 • SKJeugd (ID-nummer 201992), 34,25 punten
 • V&VN (ID-nummer 336612), 22 punten
 • Registerplein (ID-nummer 336612), 34 punten

Voorwaarden
Wanneer je je aanmeldt voor deze training gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk deze training gaat volgen.
Eventueel annuleren kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de training worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor deze training behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.

 

 

Details van de training

Kosten € 450,- (deze prijs is inclusief alle cursusmaterialen en inclusief lunch)
Docentnaam De training wordt gegeven door trainers die ook werkzaam zijn in de praktijk
Naar overzicht