Velden zijn niet correct ingevuld

OuderKracht in groepsverband

Omschrijving van de training

Het opvoeden van kinderen is nog niet altijd vanzelfsprekend. In verschillende situaties en op verschillende momenten in het opgroeien en opvoeden van kinderen kunnen ouders/verzorgers vragen hebben en zorgen maken.

De training Ouderkracht in groepsverband heeft een preventief karakter en is gericht op ouders/verzorgers die zich met beginnende opvoedvragen rondlopen. In vijf bijeenkomsten worden opvoeders/ opvoeders getraind in effectieve opvoedstrategieën, zodat het contact met het kind verbetert, ouders zelfverzekerd zijn in hun kunnen en weer grip ervaren in de opvoeding. Het groepsaanbod wordt ondersteund met een digitale omgeving die ouders thuis op elk moment kunnen raadplegen met alle bijbehorende hulpmiddelen (informatie, videofragmenten, chat, verslagen, onderzoeksinstrumenten).

Ouderkracht wordt individueel aan ouderparen/verzorgers geboden maar ook in een groepssetting. Het voordeel van een groepssetting is dat er van en aan elkaar geleerd wordt, er sociale contacten worden opgedaan rondom dit gemeenschappelijke thema en ouders/verzorgers merken dat de vragen en problemen waar zij tegenaan lopen dezelfde vragen en problemen van andere ouders kunnen zijn.

Voor de organisatie die het groepsaanbod aanbiedt zijn naast bovengenoemde voordelen ook efficiency voordelen van toepassing.

Ouderkracht is gebaseerd op de laatste (wetenschappelijke) inzichten en is als zodanig erkend door de databank effectieve jeugdinterventies en opgenomen op de site van het loketgezondleven.nl

Ouderkracht - training Groepsaanbod – training professionals
De train de trainer bijeenkomst is erop gericht dat de professional leert hoe de effectieve opvoed strategieën geoefend en geleerd kunnen worden met ouders/verzorgers in en met een groep op basis van de individuele doelstellingen van de deelnemers. Voorwaarde voor deelname is dat de basistraining OuderKracht is gevolgd en dat in de praktijk OuderKracht trajecten worden uitgevoerd.

Leeruitkomsten
Na afloop van de training ben je

  • in staat tot het uitvoeren van een Ouderkracht groepsprogramma;
  • in staat coöperatief leren toe te passen (versterken van de groep en het leren met en van elkaar);
  • in staat andere partijen te informeren en voor te lichten over het Ouderkracht groepsaanbod;
  • in staat het groepsaanbod in te zetten voor een specifieke context zoals bijvoorbeeld een school.

Duur van de training
De training bestaat uit één bijeenkomst van 4 uur.                     

Grootte van de groep
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Accreditatie
Accreditatie voor de training wordt aangevraagd.

Certificering
Na afloop van de training zal een certificaat worden gemaakt dat u digitaal wordt toegezonden.

Kosten
Kosten van de training bedragen € 175,- per deelnemer.

Voorwaarden
Wanneer je je aanmeldt voor deze training gaan wij ervan uit dat je ook daadwerkelijk deze training gaat volgen.
Annuleren kan tot uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training. Bij annulering binnen vier tot twee weken voor aanvang van de training wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de trainingen worden de volledige kosten in rekening gebracht.

Bij onvoldoende aanmeldingen voor deze training behouden wij ons het recht voor de training te annuleren.

 

Details van de training

Kosten € 175,-
Docentnaam De training wordt gegeven door trainers die ook werkzaam zijn in de praktijk.
Naar overzicht